Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Predstavitev šolske sheme EU

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah.

Ostali elementi šolske sheme so spremljevalni izobraževalni ukrepi, spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti.

Namen in cilj

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Dejstvo je, da se večinoma prehranjujemo z živili, ki so bila skladiščena in transportirana daljši čas, zato se bistveno zmanjšata njihova hranilna in biološka vrednost, torej se zniža njihova kakovost. V prehrani sta zaželena sadje in zelenjava, ki sta pridelana v domačem okolju na človeku in naravi prijazne načine (ekološko, integrirano).

Razdeljevanje sadja in zelenjave

Šola bo razdeljevala sadje ali zelenjavo kot dodaten obrok poleg redne šolske prehrane:

  • Razdeljevanje sadja oziroma zelenjave bo šolskem letu potekalo 1x tedensko ob sredah. Učenci nižje stopnje in podružnice na Kokrici bodo sadje šli iskat po prvi šolski uri in ga bodo postavili v kotičke, ki so jih pripravili za ta namen. Zaužili ga bodo med odmorom. Učenci predmetne stopnje bodo sadje zaužili med glavnim odmorom. Sadje jih bo čakalo na hodniku, kjer je prostor namenjen razdeljevanju. Poleg bo dežurna učiteljica, ki bo poskrbela za red in kulturno uživanje. V primeru, da sadje ne bo v celoti razdeljeno, se bo ponudilo v času kosila. V primeru, da bodo učenci potrebovali pribor za uživanje, bomo sadje dali v času malice, učence pa o tem obvestili po šolskem radiu oziroma jih bodo obvestile učiteljice v razredu.
  • Sadje in zelenjava bosta sveža in nepredelana.
  • Sadje in zelenjava bosta slovenskega lokalnega izvora, ekološke ali integrirane predelave.